Pressinformation

Ekonord » Pressinformation

Z-Forestab avyttrar sitt innehav i Cranab

Italienska Fassi, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, blir majoritetsägare i Cranabkoncernen genom förvärvet av Z-Forestabs ...

EkoNord investerar i RecondOil

Tillsammans med Norrlandsfonden, Almi Investoch ettantal privata investerare är EkoNord med och finansierar RecondOils expansionssatsning. Läs mer om Rec...

EkoNord investerar i IsoTimber

EkoNord och Almi lånar tillsammans ut 10 miljonerkronor tillIsoTimber i en konvertibelemission.Jämtlandsföretagets affärsidé är en patenterad byggte...

EkoNord är med och tillskjuter kapital i Cellcomb

Cellcomb utvecklar och tillverkarmiljövänliga laminatprodukterför engångsbruk. Produkterna används bland annat inom sjukvården och livsmedelsindustri...

EkoNord investerar i livsmedelsproducenten Blåtand AB

Genom att teckna en nyemission erhåller EkoNord ca 25 % ägarandel av Blåtand.Blåtand har nära 30 års erfarenhet av förädling och försäljning av b...

EkoNord Invest AB investerar i Böle Garveri AB

I samband med en nyemission för satsningar i utökad produktionskapacitet och internationell lansering av Böles högkvalitativa produkter, i form av bl....

Helen Olausson blir vd i Ekonord Invest AB

Erfarna företagsledaren Helen Olausson blir ny vd för Riskkapitalbolaget Ekonord Invest med säte i Trångsviken. Helen Olausson är ledarskapsutbildad m...

Ekonord Invest gör exit från Outinens Potatis

Investmentbolaget Ekonord gör en exit och säljer sin ägarandel i Outinens Potatis till huvudägaren Karl-Johan Outinen.Klicka här för att läsa...

Kranföretaget Cranab kraftsamlar i stor strukturaffär och Ekonord, Mittkapital samt Inlandsinnovation investerar

Krantillverkaren Cranab utanför Umeå gör en av de hittills största strukturaffärerna inom den skogstekniska branschen och skapar en koncernmed utbudin...

Pressmeddelande från Grönklittsgruppen AB

Pressmeddelande från Grönklitt (PDF). ...

Inlandsinnovation investerar i Ekonord Invest

Inlandsinnovation investerar i riskkapitalbolaget Ekonord Invest AB och medverkar därmed till utveckling och tillväxt i de gröna näringarna i norra Sve...

Lyckade nyemissioner inom Grönklittgruppen

I mars 2010 beslutade sig styrelsen för Grönklittsgruppen AB (publ)att genomföra en nyemission på 35 mkr på uppdrag av ägarna via beslut i bolagsstä...

Medaljregn över länet vid SM i mathantverk

När de prestigefyllda medaljerna vid SM i mathantverk delades ut i fredagsunder MittKök- mässan i Stockholm blev det rena medaljregnet över länet. Och...

Outinens Potatis blir BRC certifierat

Outinens Potatishar medobruten energi och målmedvetenhet arbetat för att utveckla sin verksamhet. Man har plöjt en ny fåra i Norr- bottens livsmedelsin...

Ekonord summerar ett framgångsrikt verksamhetsår

Under 2010 investerade EkonordInvest ABtotalt 30 miljoner kronor i fyra företag inom de gröna näringarna i norra Sverige. Satsningen följer väl den pl...

Ny i Ekonords styrelse

Ekonord är hans förstastörre, externastyrelseuppdrag. Efter nästan 40 år i skogsbranschen har Sven-Erik Gustavsson därmed fått pröva sina operati- ...