Ägare

Ekonord » Ägare

Inlandsinnovation

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag i Östersund som investerar i företag i norra Sveriges inland som vill växa och stärka sin int...

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dot...

Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Sveaskog arbetar med markförsäljning och tillhand...

Milko/Arla

Sedan den 1 november 2011 är Milko och Arla en mejeriförening ägd av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arbetet med att integrera Milko med Arla s...

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna...

ICA

ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska ländern...

E.ON

E.ON är ett börsbolag noterat på Frankfurtbörsen. Omkring 18 % av ägandet finns i USA och Canada, omkring 37 % i Tyskland och resterande huvudsaklige...