Välkommen till vår nyhetssida, vi håller dig uppdaterad!

Ekonord » Nyhet

Z-Forestab avyttrar sitt innehav i Cranab

Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

Italienska Fassi, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, blir majoritetsägare i Cranabkoncernen genom förvärvet av Z-Forestabs ägarandel i bolaget. Läs pressmeddelandet här.

EkoNord investerar i RecondOil

Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

Tillsammans med Norrlandsfonden, Almi Invest och ett antal privata investerare är EkoNord med och finansierar RecondOils expansionssatsning. Läs mer om RecondOil och satsningen i Norrlandsbarometern nr 3/2016, klicka här för att komma till artikeln. .

EkoNord investerar i IsoTimber

Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

EkoNord och Almi lånar tillsammans ut 10 miljoner kronor till IsoTimber i en konvertibelemission.

Jämtlandsföretagets affärsidé är en patenterad byggteknik som gör det möjligt att bygga hälsosamma och välisolerande bärande väggar bestående av naturliga material – trä och luft. Ingen ohälsosam inplastning eller tilläggsisolering behövs. Byggtekniken gör det möjligt för IsoTimber att leverera hus till slutkund som färdiga byggpaket.

Kapitalet ska främst användas till att stärka organisationen och möjliggöra ytterligare expansion.

Länk till pressmeddelande

Böle i media

Kategorier: Nyhet

En av Kanadas största nyhetstidningar, The Globe and Mail, visar Bespoke items, läs artikeln här.

Anders Sandlund intervjuas i Merchant & Makers, läs den här. . .

EkoNord är med och tillskjuter kapital i Cellcomb

Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

Cellcomb utvecklar och tillverkar miljövänliga laminatprodukter för engångsbruk. Produkterna används bland annat inom sjukvården och livsmedelsindustrin. EkoNord, Ekoväst och Almi har tillsammans lånat ut 10 mkr som ska bidra till att finansiera en ny produktionslina.

Läs artikel på nwt.se här .

Blåtand har genomgått ISO-certifiering avseende sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt kraven i ISO 22000:2005. Ledningssystemet används för lagring, infrysning och packning av bär, samt tillverkning av sylt och bärberedningar.

EkoNord investerar i livsmedelsproducenten Blåtand AB

Datum: 5 mars, 2015
Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

Genom att teckna en nyemission erhåller EkoNord ca 25 % ägarandel av Blåtand.

Blåtand har nära 30 års erfarenhet av förädling och försäljning av bärprodukter till konsument och livsmedelsindustri. Företaget tar vara på och baserar sin verksamhet i huvudsak på den fina vilda naturliga råvaran: Blåbär, lingon och hjortron som återfinns i Sveriges vidsträckta skogar.  Företaget är beläget i Stöde i Sundsvalls kommun, Medelpad. Där har bolaget en produktionsanläggning både för bär och syltproduktion. Personalstyrkan är på ca 20 personer.

Blåtands produkter, syltprodukter och rensade bär i frusen form, säljs idag i Sverige, Europa och Asien.

Konsumtion av bärprodukter ökar internationellt och Blåtand har med sitt kunnande, erfarenhet och konkurrenskraftiga fabrik god potential att expandera sin verksamhet. EkoNord och Blåtands målsättning är att öka vinst och att ta marknadsandelar i Sverige och internationellt. Detta ska uppnås genom att leverera högkvalitativa konkurrenskraftiga produkter och tjänster, ha god livsmedelssäkerhet, ha bäst kundservice, effektiv produktion och en väl anpassad organisation. . . En investering i fabriken i Stöde planeras.

Blåtands ledning och personal välkomnar EkoNords beslut och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

Page 1 of 3123