scandinavian_biogas

Detaljer:

Webbplats till företaget: www.scandinavianbiogas.se

Beskrivning:

Scandinavian Biogas Fuels International AB (SBF) grundades 2005 av några av de mest tongivande personerna inom biogasutveckling i Sverige, Erik Danielsson, Jörgen Ejlertsson samt Ola Ödmark. Bolaget producerar återvinningsbar energi från så gott som vilket organiskt avfall som helst. Idag har bolaget konsoliderat Sveriges experter inom biogas och nått en ledande position inom biogasproduktion från industriellt avfall och avloppsslam.

Dela investering