EkoNord investerar i livsmedelsproducenten Blåtand AB

Datum: mars 5, 2015
Kategorier: Nyhet, Pressmeddelande

Genom att teckna en nyemission erhåller EkoNord ca 25 % ägarandel av Blåtand.

Blåtand har nära 30 års erfarenhet av förädling och försäljning av bärprodukter till konsument och livsmedelsindustri. Företaget tar vara på och baserar sin verksamhet i huvudsak på den fina vilda naturliga råvaran: Blåbär, lingon och hjortron som återfinns i Sveriges vidsträckta skogar.  Företaget är beläget i Stöde i Sundsvalls kommun, Medelpad. Där har bolaget en produktionsanläggning både för bär och syltproduktion. Personalstyrkan är på ca 20 personer.

Blåtands produkter, syltprodukter och rensade bär i frusen form, säljs idag i Sverige, Europa och Asien.

Konsumtion av bärprodukter ökar internationellt och Blåtand har med sitt kunnande, erfarenhet och konkurrenskraftiga fabrik god potential att expandera sin verksamhet. EkoNord och Blåtands målsättning är att öka vinst och att ta marknadsandelar i Sverige och internationellt. Detta ska uppnås genom att leverera högkvalitativa konkurrenskraftiga produkter och tjänster, ha god livsmedelssäkerhet, ha bäst kundservice, effektiv produktion och en väl anpassad organisation. . . En investering i fabriken i Stöde planeras.

Blåtands ledning och personal välkomnar EkoNords beslut och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!