Blåtand har genomgått ISO-certifiering avseende sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt kraven i ISO 22000:2005. Ledningssystemet används för lagring, infrysning och packning av bär, samt tillverkning av sylt och bärberedningar.